Ingyenes e-könyvtár

Királyi egyházak a középkori Magyarországon - Kiss Gergely

Itt megtalálja Királyi egyházak a középkori Magyarországon pdf könyv

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2013
MÉRET: 3,13
ISBN: 9789636424428
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Kiss Gergely

Leírás:

Királyi egyházak a középkori Magyarországon leírása A 14. század végétől több tételes felsorolás is készült azokról az egyházakról, amelyek nem a helyi püspök, hanem az esztergomi érsek, illetőleg közvetlenül az Apostoli Szék joghatósága alá tartoztak. A kötet választ keres azon kérdésekre, hogy: miért éppen az esztergomi érsek gyakorolt különleges joghatóságot a legtöbb intézmény felett, hogyan alakult ki e helyzet az érsekség és az egyes intézmények történetében, mi kapcsolta őket össze, beszélhetünk-e kiváltságos intézménycsoportról? A könyv első része a kiváltságos helyzetű királyi egyházak intézménycsoportjának megjelenését tárgyalja. A második nagyobb tartalmi egység részletesen bemutatja az érintett intézmények egyházjogi helyzetének középkori fejlődését, feltárja e folyamatban szerepet játszó tényezőket. A kötetet egy „katalógus” zárja, amely valamennyi tárgyalt intézményről rövid történeti áttekintést nyújt, majd pedig az egyházjogi fejlődés egyedi motívumait mutatja be. A Magyarországon hiánypótlónak számító munka eredményeinek befogadását táblázatok, grafikonok és térképek segítik.

...valamennyi báró megjelenhetett a király tanácsában, s ott hangoztathatta véleményét a napi politikai kérdésekben ... Magyarország a kora újkorban - HuPont.hu ... . Nevüket megemlítették a királyi ünnepélyes kiváltságlevelek (privilégiumok) méltóságsorai, s többen közülük a rájuk ruházott tisztségben kiterjedt ... (1743, középkori városi rangját 1400 körül elveszítette) a koraújkorban emelkedett városi rangra. Ez a rang egy jogi fogalom, amely nem mindig társult gazdasági potenciállal, vagy magas lakosság számmal. A szabad királyi városi rang és az ezzel járó privilégiumok (így pl. Királyi vármegye. Szabolcsi vár Az állam ... Kiss Gergely - Királyi egyházak a középkori Magyarországon ... ... . A szabad királyi városi rang és az ezzel járó privilégiumok (így pl. Királyi vármegye. Szabolcsi vár Az államszervezet kiépítésének egyik fontos lépése a vármegyerendszer (comitatus) kialakítása volt.Az elképzelés nem speciálisan az országra szabott, hiszen hasonló közigazgatási egységek a frank államban is működtek (vö. grófságok, határgrófságok). Királyi egyházak a középkori Magyarországon. A királyi kápolna mint lehetséges közös eredet ? [Églises royales en Hongrie au Moyen Âge. La chapelle royale est une origine commune ?] Pénzverési illeték, a pénzkibocsátás haszna, a királyi felségjogból származó bevételek közül Európában és így az Árpád-kori Magyarországon a legfontosabb. A kamara haszna abból keletkezett, hogy az új pénzből minden megye és város köteles volt egy előírt mennyiséget megvásárolni, ami azonban 50%-kal drágább ... Száray Miklós tankönyvei alapján. 2012. szeptember 5., szerda. A királyi Magyarország az 1600-as években A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották meg királynak, mert a bárók olyan királyt Középkori szakácskönyv, középkori receptek, ... A királyi udvar belső körében a király szolgálatában állók közé tartozott az udvartartás, a különböző ügyeket intéző „hivatalok" nagy része; a hivatalnokoknak, a személyzetnek, a király híveinek és talpnyalóinak több száz fős hada. ... Nemzetiségi és vallási tolerancia a középkori Magyarországon: 123: Késő-középkori egyházi személyiségek életrajzai: Szécsi Dénes bíboros prímás: 139: Szalkai László esztergomi politikai szereplése: 147: Hivatalnokkarrier a XV. század végén: Vémeri Zsigmond királyi kincstartó, zágrábi püspök: 161: Beriszló Péter ... Koldulórendi gazdálkodás a késő középkori Magyarországon. Szerző: F. Romhányi Beatrix. Martin Opitz Kiadó, 2018-20%. 2 900 Ft. 2 320 Ft ... KIRÁLYI EGYHÁZAK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON. Szerző: Kiss Gergely. Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, 2013-10%. - Kezdetben komoly gondot jelentett a templomok hiánya, a korábbi katolikus templomokban tartották szertartásaikat az új egyházak hívei is. 2. Támogatói: - A 16. század eleji Magyarországon szinte minden társadalmi rétegből csatlakoztak a reformációhoz. A királyi megye katonai szervezete a tatárjárás korában, Hadtörténeti Közlemények, 1959/2. 222-252. Zsoldos Attila: A királyi várszervezet és a tatárjárás. Hadtörténelmi Közlemények, 1991/1. 45-76. 7. IV. Béla reformpolitikája a tatárjárás utrán Új jelenségek a gazdasági, társadalmi életben a tatárjárás után A Magyar Nemzeti Múzeum levéltári osztályának a MOL-lal történő egyesítésével (1934) a középkori dokumentumok száma nagymértékben megnövekedett. Ezekkel és az 1945 után a MOL-ba bekerülő családi levéltárak középkori okleveleivel együtt a gyűjtemény mára meghaladja a 108 000 darabot. A Magyar Országos Levéltár mint a mindenkori Magyarország központi levéltára, nemzeti közgyűjteményeink őrzője és kezelője. A filmben a királyi pecsétek kerülnek bemutatásra a legújabb tudományos kutatások alapján. Megmutatjuk hogyan, milyen anyagból készültek, és milyen változásokon mentek keresztül az idők folyamán. Nagy részüket most láthatja először a ... Magyarország eddigi államformái Egy-egy állam esetében a hatalomgyakorlás formáját, az állam szervezetét és módszereit jellemzően meghatározó intézmények összességét államformának nevezzük.Az államforma két összetevője a kormányforma (az egyes kormányszervek - pl. végrehajtói, bírói, stb hatalom - kapcsolatrendszere) és az államszerkezet (az állam, mint ... Magyarország a kora újkorban . I. Az önálló Magyar Királyság bukása . A központi hatalom szétesése: - Mátyás halála után (1490) hatalmi harcok kezdődtek a t rónér t, melyből Jagelló Ulászló (cseh király) került ki győztesen. II. Ulászló (1490-1516) megválasztásának feltételei:...