Ingyenes e-könyvtár

Költészet és szakralitás - Spannraft Marcellina

Itt megtalálja Költészet és szakralitás pdf könyv

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2016
MÉRET: 12,52
ISBN: 9789634140863
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Spannraft Marcellina

Leírás:

Költészet és szakralitás leírása Spannraft Marcellina úttörő jellegű monográfiája nagy nyereség a mai irodalom- és általában egész kultúratudományunk számára. Jelentős hozzájárulás annak a költészet- és művészi szövegértelmezői szemléletmódnak a kibontakoztatásához, amely a magyar népi kulturális és magasművészeti vershagyomány szerves összefüggéseit és teljes értékvilágát termékenyen és gazdagon, komplex szempontrendszerek alkalmazásával, mozgósításával igyekszik megközelíteni, bizonyos vonatkozásokat – főként újabb, modern líránk meghatározó áramlatainak szakrális dimenzióit, spirituális jelentéstartományait – pedig alaposan és összetetten részletezve feltárni. Hatalmas líratörténeti ismeretanyag birtokában, elsősorban klasszikus és huszadik századi költőink életművében való ihletett elmélyedés eredményeként világít rá olyan – sokszor meglepő újszerűséggel, sőt revelációszerűen felmutatott – gondolati, hangulati, metafizikai sajátosságokra, amelyek valóban csak az ilyenfajta tudományközi, interdiszciplináris vizsgálódás számára nyílnak meg és válnak beszédessé. Dr. Bertha Zoltán Az imponálóan gazdag, sokrétű szakirodalmat feldolgozó, kitűnő tanulmánygyűjtemény a költői nyelv elemzésével foglalkozik − elsősorban a kognitív szemantika elméleti keretében. A szerző azt a − minden természetes nyelvre sajátosan jellemző − nyelvi világképet, világmodellt kutatja a magyar és a japán költészet kiválasztott példáiban, amely felfejthető, kibontható a nyelvek, illetve a költői nyelvek jelentésszerkezeteiből, s amely a mitopoétikus világmodellel is rokonítható. Vallja, hogy − az álmokhoz, mítoszokhoz, népmesékhez, archaikus imákhoz hasonlóan − a szépirodalmi nyelv is őrzője lehet azoknak az ősi léttapasztalatoknak, sajátos kognitív mintázatoknak, melyek átszövik a különböző kultúrákat, s lenyomataik tetten érhetők a nyelvi struktúrákban, a szavak jelentésszerkezeteiben. Dr. Horváth Katalin

...y ez modern értelmezés. Az ősi időkben, az Istennő ősvallásában és az ókorban a Hold férfi istenség volt ... Ars Sacra -- Szakrális Költészet ... . Naponta bővülő kínálatunkból rendelj házhoz az Alexandra Online Könyváruházból. Sikerkönyvek, állandó kedvezmények, akciók, hírlevél. És mindezt akár másnapra... Ajándékozz idén is tőlünk! Jel Kiadó. A könyv az ókeresztény kor művészettörténetének kiváló összefoglalása. Először 1988-ban jelent meg. A szerző a 4. század utáni keresztény képzőművészet, valamint a katekézis, ... PDF Költészet és szakralitás ... . Először 1988-ban jelent meg. A szerző a 4. század utáni keresztény képzőművészet, valamint a katekézis, a liturgikus szövegek és az egyházatyák beszédei közötti összefüggéseket mutatja be az 1988-as kiadás óta napvilágra került kutatási eredmények tükrében. Művészet és szakralitás Alcím: Keresztény művészek a Magyar Katolikus Rádióban Szerző:Dvorszky Hedvig Szerkesztő:Fülöp Zsuzsanna Kiadó: Jel Kiadó - Magyar Katolikus Rádió [...] Művészet és szakralitás Jelkiadó 2018-07-15T08:00:30+00:00 Spannraft Marcellina - Költészet és szakralitás. Szállítási idő: azonnal. L'Harmattan Kiadó, 2016 222 oldal ISBN: 9789634140863. Ft . 2 190. Szállítási díj boltban* 17:00 Beszélgetés színházról Sándor János és Bodolay Géza rendezőkkel. Moderátor: Szemes Péter főmunkatárs (Pannon Tükör) 18:00 Énekmondás: Diószegi Szabó Pál (gitár, ének) és Fábián Attila (cajon, bongó) negyedórája 19:00 Fénylő költészet - Arany János balladái. Spannraft Marcellina: Költészet és szakralitás. Budapest, 2016 Irodalomtudomány, Tudomány. Szabó Ádám: Canudos ösvényein - Márai Sándorral és Mario Vargas LLosával Euclides Da Cunha nyomán. Budapest, 2010 Irodalomtudomány, Tudomány. Eliade, Szent és profán 2 A szent megnyilatkozik Az ember azért tud a szentről, mert az megnyilatkozik, és a profántól tökéletesen különbö- zőnek bizonyul. A szentnek ezt a megnyilatkozását itt a hierophánia szóval kívánjuk jelölni (görögül hierosz = szent; phainomai = megmutatkozni). Költészet Hárs Ernõ: A mindenség rácsai közt (Válogatott és új versek) Orpheusz Kiadó, 243 old., 1800 Ft Petõcz András: A napsütötte sávban ISTER Szolgáltató, Kereskedelmi és Kiadó Kft., 78 old., 1200 Ft Rába György: A jelenlét furfangjai (Új versek, 1997-2000) Liget Mûhely Alapítvány, 117 old., 920 Ft Filozófia és költészet Semmit nem tud a szerelemről az, aki birtokolni akarja a nőt. Előszó 1. Daude de Pradas (1214-1282) fenti gondolata a trubadúrok szerelemfelfogását (fin' amor) foglalja össze.A trubadúrok szerint nem a születés, hanem a szerelem által válik valaki értékessé, az tesz erényessé, és ezáltal Isten előtt tetszővé. Költészet és szakralitás 1.0 rendező rendező (magyar dokumentumfilm, 41 perc, 2002) ... Költészet és szakralitás: 2001: A magyar kereszténység ezer éve: 1999: Ecsegi betlehemes Legyek én az áldozat: 1998: Egy polgár portréja Legyek én az ádozat: 1997: Ha igazság, harmatozzék: 1996: Pillanatfelvétel: 1995: Calvario Hungaro: 100 éve született Ordas Lajos püspök A hídépít ... A költészet napját 1964 óta minden évben József Attila (1905-1937) születésnapján, április 11-én ünneplik. Ezen a napon a Cultura is a költeményekről és a költőkről szól. Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje ünnepéhez kapcsolódva január 19-én szentmisét mutattak be a médiában dolgozókért a budapesti Egyetemi templomban. Ezt követően adta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke a sajtóösztöndíjat. A reformáció dalai A regélő Retyezát Kossuth tér 1956 Szerbek Pesten és Budán: 2002...Aki az eke szarvára teszi a kezét... Benkó Dixieland Band Egyszer volt az Uránia... Fotóhónap 2002 Hang ember hang Költészet és szakralitás: 2000: Délibábos Hortobágyon Rönktől a koncertteremig: 1999: Legyek én az áldozat: 1998: Egy ... Pedig korábban parázs viták is kialakultak a „katolikus" költők és költészetük körül, és fontos tanulmányok is születtek. 1933-ban a Nyugatban Illyés Gyula Katolikus költészet címen publikált állásfoglalást, amelynek nyomán a kirobbant vitában Babits is megszólalt. 1935-ben, a Vigilia 2. számában Sík Sándor A ......