Ingyenes e-könyvtár

A végrehajtó és az adós - dr. Pataki János István

mindenki dr. Pataki János István Könyv, amelyet elolvashat és letölthet tőlünk

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2013
MÉRET: 7,72
ISBN: 9786155110627
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: dr. Pataki János István

Leírás:

A végrehajtó és az adós leírása A bírósági végrehajtási eljárás foganatosítása során gyakran előfordulnak problémák és félreértések a gyakorlati életben. Jelen monográfia ezek magyarázatára törekszik azzal, hogy azon élet- és jogi helyzetekre összpontosít, amelyekben a bírósági végrehajtó és a végrehajtási eljárás foganatosítása által érintett személyek interakciója magában hordozza a konfliktus lehetőségét. Vizsgálat tárgya továbbá az eljárás társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatása, a bírósági végrehajtási eljárás elhelyezkedése a jogon mint társadalmi alrendszeren belül.A végrehajtási ügyek manapság magas száma igényel egy ilyen jellegű jogi szakmai és szociológiai összefoglaló munkát, amely iránymutatás keretében igyekszik válaszokat adni minden érdeklődő és érintett fél számára. A könyv nem csak a jogásztársadalomnak szól, hanem minden, a témában érintett vagy érdekelt résztvevőnek is.A kötet a legfrissebb információkat tartalmazza, a 2012-ben jelentősen módosult irányadó jogszabályi hátteret is követi.A könyvet Dr. Krejniker Miklós a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöke lektorálta, az előszót Dr. Schadl György PhD főiskolai docens írta.

...get beazonosítani nem tudjuk, és az összeg visszautalásra fog kerülni! A kötet értékét emeli, hogy az elmúlt évek során ilyen jellegű szakirodalmi monográfia az adott témakörben nem látott világot, így mindenképpen érdeklődésre tarthat számot ... A végrehajtó és az adós. Recenzió dr. Pataki János István ... ... . (Pataki János István: A végrehajtó és az adós. Ad Librum, Budapest, 2013, 224 oldal.) A végrehajtó és az adós leírása. A bírósági végrehajtási eljárás foganatosítása során gyakran előfordulnak problémák és félreértések a gyakorlati életben. Jelen monográfia ezek magyarázatára törekszik azzal, hogy azon élet- és jogi helyzetekre összpontosít, amelyekben a bírósági végrehajtó és a ... (2) A végrehajtó a veszélyhelyzet ideje alatt a végrehajtási eljárások során a végrehajtási elj ... Ezért érdemes együttműködni, ha a végrehajtó kopogtat az ... ... . Jelen monográfia ezek magyarázatára törekszik azzal, hogy azon élet- és jogi helyzetekre összpontosít, amelyekben a bírósági végrehajtó és a ... (2) A végrehajtó a veszélyhelyzet ideje alatt a végrehajtási eljárások során a végrehajtási eljárás megindulását követően a végrehajtható okirat adós részére történő kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja az adóst a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről. Amennyiben az adós részletfizetési ... 55. § (1) * Ha az adós a végrehajtási eljárás során a törvényszéki végrehajtó kezéhez fizetést teljesített, a törvényszéki végrehajtó az átvétel napján feljegyzi a végrehajtási ügyiratban az összeg felvételét, ennek időpontját, a nyugta lapszámát és a nyugtakönyv központi sorszámát. Így jár el akkor is ... dr. Pataki János István - A végrehajtó és az adós - A bírósági végrehajtás a gyakorlatban - A bírósági végrehajtás gyakorlati ütközőpontjai. A bírósági végrehajtási eljárás foganatosítása során gyakran előfordulnak problémák és félreértések a gyakorlati életben. Jelen monográfia ezek magyarázatára ... Az 56.V.286/2015-ös végrehajtási ügyszámra és irodámhoz érkezett e-mailjére hivatkozva tájékoztatom, hogy a végrehajtást kérő abban az esetben járult hozzá a hatósági átutalási megbízás alapján levont 36.731 Ft visszautalásához, amennyiben adós a fennálló tartozását 12 havi részletekben a végrehajtó irodán ... Az irodánk számláján azonnal ellenőrizhető, ha az a Budapest Bank bármely magyarországi fiókjában történik a befizetés a 10103173-13563523-01000001 számú végrehajtói letéti számlára, a végrehajtási ügyszám és az adós nevének feltüntetésével. (7) Ha a végrehajtható okirat tartalmazza az adós pénzforgalmi számlájának adatait, vagy ha az ügyben helye van végrehajtásnak az adós pénzforgalmi számlán kezelt összegeire és a pénzforgalmi számla adatai egyébként rendelkezésre állnak, a végrehajtó a végrehajtható okirat kézhezvételét követő 2 munkanapon belül ... A végrehajtó a végrehajtás során megtekintheti és átvizsgálhatja az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát, gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait. A végrehajtó szükség esetén az adós lezárt lakását, a tartózkodási helyéül szolgáló vagy egyéb helyiségét, a hozzájuk vezető ... A visszavonás, törlés kezdeményezésére bármelyik eljárásban érintett fél és a végrehajtó (jelentés alapján) jogosult, de az történhet a bíróság által hivatalból is, viszont az adós hitelezője például már nem jogosult az adós és harmadik személy végrehajtást kérő közötti végrehajtási ügyben a ... A végrehajtható okiratot nagyon pontosan kell kitölteni, főleg az adós személyi adataira és a követelésre vonatkozóan, mert a végrehajtó ez alapján dolgozik, az abban foglalt követelést, körülményeket köteles figyelembe venni, a végrehajtható okiraton túl nem terjeszkedhet.. Így például ha a vh. okiraton nem került ... Az eljáró végrehajtó az, akinek mérlegelnie kell a behajtandó követelés nagyságának és az adós rendszeres bevételeinek arányát. Állásfoglalás csak gondos mérlegelés után Ezen mérlegelés alapján kell állást foglalnia, hogy a követelés a pénzintézetnél kezelt összegre, vagy a munkabérre vezetett végrehajtással ... A bírósági végrehajtási eljárás alanyai - a felek (jogosult-végrehajtást kérő, kötelezett-adós és az eljáró végrehajtó)-jogait és kötelezettségeit az eljárás során a Bírósági Végrehajtásról szóló, többször módosított 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban Vht.) határozza meg. Amennyiben az adós az önálló bírósági végrehajtó helyszíni eljárása alkalmával, illetőleg a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizette meg a tartozását, a végrehajtó az adós jövedelmét [7. § (1) bek.] letiltja, és ilyen módon lefoglalja. A jövedelemre vezetett letiltás egy ......