Ingyenes e-könyvtár

A kiegyezés

Itt megtalálja A kiegyezés pdf könyv

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2004
MÉRET: 7,16
ISBN: 9789633896600
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ:

Leírás:

A kiegyezés leírása A Nemzet és emlékezet sorozat ötödik darabjaként megjelenő kötet az 1867-es kiegyezés előtörténetével és tartalmával, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia változó megítélésével foglalkozik. A sorozat ismert szerkezetét követi: elsőként a kiegyezés létrejöttére vonatkozó, igen szerteágazó forrásokból ad bő válogatást, tudatosan törekedve az összetett alkufolyamat minden elemének a megjelenítésére. A második részben reprezentatív áttekintés található a kiegyezést övező korabeli politikai vitákról, illetve a dualista rendszer összeomlása után született értékelésekről. A harmadik nagy fejezetben pedig az osztrák és a magyar történettudomány kiegyezésről alkotott vélekedésének az elmúlt öt évtized során fokozatosan bekövetkező módosulásai követhetők nyomon. Végül helyet kaptak az 1867-es kompromisszum sajátosságait feltáró szaktanulmányok, valamint a Monarchiával kapcsolatban máig tapasztalható nosztalgia okait firtató írások. A kötetet a gazdag képanyag, illetve a témakör forrásait és szakirodalmát áttekintő értékelő bibliográfia teszi még használhatóbbá.

...lése: - Részben megvalósult Magyarország önállósága - Jelentős változások mentek végbe: a feudalizmus lebontása, polgárosodás, gazdasági felemelkedés, tudományos és kulturális megújulás ... PDF A kiegyezés tartalma és értékelése ... . - Az eredmények ellenére a kiegyezés történeti megítélése vitatott. A kiegyezés következtében végül is - a közös ügyeket leszámítva - hazánk visszanyerte önállóságát. A gazdaság soha nem látott gyors fejlődésnek indult. Szabaddá vált a politikai és kulturális élet. A kiegyezés után létrejött államalakulat, az Osztrák-Magyar Monarchia két egyenrangú tagállam, az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság ... Érettségi tételek - A kiegyezés tartalma és értékelése ... ... . Szabaddá vált a politikai és kulturális élet. A kiegyezés után létrejött államalakulat, az Osztrák-Magyar Monarchia két egyenrangú tagállam, az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság szövetsége volt. Az Osztrák Császársághoz a birodalom mindazon területei tartoztak, amelyek nem képezték a Magyar Királyság részét; ez utóbbi pedig - 1526 óta először - a ... This feature is not available right now. Please try again later. A kiegyezés záróakkordja: Ferenc József magyar királlyá koronázása Budán, 1867. június 8-án Forrás: Wikimedia Commons. A „közös ügyre" nyáron tették fel a koronát azzal, hogy június 8-án hatalmas pompával. magyar királlyá koronázták Ferenc Józsefet a budai Mátyás-templomban. A KIEGYEZÉS LÉTREJÖTTE. Kossuth 1862-ben készíti el tervét a dunai konföderációról. alapgondolata, hogy a Duna mentén élő kisebb népeknek (magyarok, horvátok, szerbek, románok) össze kell fogniuk, különben örökös elnyomás lesz a sorsuk a mellettük élő nagyobb népektől (pl. németek, oroszok) A kiegyezés előzményei - felmerülő megoldási lehetőségek az udvar oldaláról. jellegük: félalkotmányos birodalmi centralizmus. 1850-es évek végére: birodalmi szintű problémák: világossá válik, hogy Ferenc József mind bel-, mind külpolitikájában megvalósíthatatlan célokat tűzött ki maga elé. külpolitika: Reformkori fiatal politikusok (Eötvös József, Szemere Bertalan, Kossuth Lajos) és liberális gondolkodók (Balla Károly, Bölöni Farkas, Lukács Móricz) karolták fel ismét a büntetés-végrehajtás szervezetét. Az 1840-es évek elején elkészült egy új börtönügyi törvényjavaslat, mely állást foglalt tíz darab börtön felállítását illetően. Feldolgozandó források a kiegyezés tanulásához. Eszköztár: Deák Ferenc érvei a kiegyezés mellett "Nem állítjuk mi, kik mint a bizottság többsége, azt készítettük, hogy művünk tökéletes. Tudjuk, hogy annak hiányai vannak, de célszerűbbet, mely helyzetünkben gyakorlatilag is kivihető lett volna, készíteni nem tudtunk. A kiegyezés egy reális kompromisszum, ami Magyarország fejlődését hozta. Korlátlan időre szólt a politikai kiegyezés, de a gazdasági intézkedést 10 évente meg kellett újítani. A közös költségek 70%-át Ausztria viselte. Közös vámterületet alkotott a két ország. A kiegyezés azonban Bécsből nézve is nagyon máshogy festett, mint Budáról. Bár osztrák-magyar kiegyezésként szoktunk beszélni róla, valójában azt Ferenc József és a magyar országgyűlési többség egymással kötötte, Ausztriának nem volt beleszólása a lényegi kérdésekbe. A kiegyezés nem biztosította teljes függetlenséget, ugyanakkor reális kompromisszum volt. A politikai kiegyezés mellett megszületettek a gazdasági együttműködést szabályozó jogszabályok is (gazdasági kiegyezés). A közös ügyek fedezésére kvótát állapítottak meg, amiből Ausztria 70, Magyarország 30%-kal részesedett....