Ingyenes e-könyvtár

Nemzet - sors - identitás

könyveket Nemzet - sors - identitás Az epub akkor válik elérhetővé számodra, ha regisztrálsz a weboldalunkra

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2016
MÉRET: 3,19
ISBN: 9789634140801
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ:

Leírás:

Nemzet - sors - identitás leírása Bertha Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész, tanár, kritikus, szerkesztő, a Károli Gáspár Református Egyetem docense az 1980-as évek óta folyamatosan publikál a határon túli magyar irodalom köréből. A hetvenes évek romániai magyar irodalma és A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája után monográfiát jelentet meg az ízig-vérig kolozsvári Bálint Tiborról, sajátos magyar élethalálharcot vívó Sütő Andrásról; önálló tanulmánykötetet szentel a fekete-piros versek költőjének, Kányádi Sándornak; az erdélyi irodalmat mindig éles szemmel figyelő Németh Lászlónak; a székely Homérosz Tamási Áronnak. Erdélyiség és modernség élményvilágának kiváló ismerőjeként figyel fel a romániai magyar irodalom kulturális-morális-spirituális értékeire, Erdélyt az anyaországgal összekapcsoló nemzeti hagyományokra, a magyar sorskérdésekre. A kötet a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére többnyire olyan iroda-lomtudományi tanulmányokból, történelmi-nyelvészeti-világirodalmi írásokból és lírai darabokból válogat, amelyek határon innen és túl, a régi magyar kultúrától a kortárs magyar irodalomig széles körben felölelik a kiváló irodalomtörténész érdeklődési körének sok-féleségét. Sebők Melinda

...eti tagság „szimbolizálja a nemzet tagjait összekötő ... Falusi Márton - Életrajz ... ... A nacionalisták ezt az ideált a kollektív sors, a közösen osztott kultúra, a közös jövőbe vetett hit természetes eredményeként ... Nemzet-sors-idenitás Bertha Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész, tanár, kritikus, szerkesztő, a Károli Gáspár Református Egyetem docense az 1980-as évek óta folyamatosan publikál a határon túli magyar irodalom köréből. A hetvenes évek romániai magyar irodalma és A romániai ... Nemzet - sors - identitás - könyváruház - BOOK24 ... . A hetvenes évek romániai magyar irodalma és A romániai magyar irodalom Itt {{authorName}} szerzőtől találsz könyveket. +36 1 443-3460. Régikönyvek webáruház valljuk magunkat. Noha a kapcsolat a nemzet tagjai között nem feltétlenül megfogható, fizikai vagy egyéb módon paraméterezhető és még az is lehet, hogy a nemzet csupán egy „elképzelt közösségként" része a kollektív tudatnak, a nemzeti identitás mégis létezik. Mondhatni élő és ható. Mit jelent és mit jelöl a nemzeti irodalom fogalma? A magyar nyelven írott és áthagyományozásra érdemesnek tartott szépirodalmi szövegek összességét, melynek legalapvetőbb funkciója az egyéni identitás formálása, a hagyományközvetítés, s a nemzettudat képviselete, erősítése. Életpályája. Bertha Zoltán Szentesen született 1955. június 4-én Bertha Zoltán és Murvai Erzsébet gyermekeként.. Sárospatakon érettségizett. 1973-1978 között a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója volt. 1982-ben bölcsészdoktori címet szerzett. 1994-ben PhD fokozatot kapott. 2008-ban habilitált a Debreceni Egyetemen. HATALOM / NEMZET. Sorsrontó siker 2012. március 2., szerző: ... Schmidt Mária úgy látja, hogy a hatvannyolcasok szorításában vergődik és megállíthatatlanul mállik a német identitás. A német a saját hatvannyolcasaik fogságában, kifosztva és elárulva. A dolgozat első sorainál ingerült lettem. Nemzet - sors - identitás. „Európai látszószögű magyar". Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére. Szerkesztette Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán. Budapest, 2015, Károli Gáspár Református Egyetem-L' Harmattan Kiadó. Nemzet - Sors - Identitás. Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2015. Weöres Sándor pályakezdése a Nyugattól a Várig , Irodalomismeret, 2013/ 3. A Nyugat árnyékában - György Oszkár pályája, kismonográfia, Argumentum Kiadó, Budapest, 2011, 216 o. A fenti címmel jelent meg Csóti György könyve az idei Ünnepi Könyvhétre. A szerzőt a Vörösmarty téren, egy könyvsátor előtt kerestük fel, ahol egy órán át dedikálta kötetét. Utána szívesen beszélt róla olvasóinknak. Eléggé mellbevágó címet választott, mert mindenki, aki egy kicsit is érzékeny arra, hogy hol él, milyen kultúrában... Nemzet - sors - identitás. „Európai látószögű magyar" Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére, szerk.: Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán, Károli Könyvek, L'Harmattan Kiadó, 2015. A nemzet szövegszerűsítése: a fikció mint a nacionalizmus működésmódja 19 ... identitás jelen dolgozat felfogása szerint nem adottság, hanem folyamat, egyszerűbben fogalmazva: nem csupán sors, hanem választás kérdése is, és bonyolult gyakorlatok sorozatából áll. Ez az elképzelés azonban nem volt mindig A szociális identitás alapvető kérdése - Pataki Ferenc szerint - az 1970-es évtizedben vált a hazai szellemi élet egyik újszerű érdeklődési pontjává, s napjaink valóságos konfliktusai közepette, az alapul és keretül szolgáló társadalmi kategóriák, alakzatok, viszony- és pozíció-rendszerek felfokozott bomlásának és ... Sőt, a XIX. század végén nemzeti identitás és állampolgárság egy-mást feltételező viszonya meg is fordulhat. Így pl. Ernest Renan híres mondása, mely szerint „L'existence d'un nation est… un plébiscite de tous les jours" (Egy nemzet létezése mindennapos népszavazás), már a nacionalizmus ellen irányuló ... Kovács Dávid - Nemzet - identitás - történelem - DVD, film, könyv, webáruház. A könyvben szereplő eszmetörténeti tanulmányok a 20. századi magyar történelemben jelentős szerepet játszó politikai-szell...